بوم مهر ارس

تاریخچه

1396

مفتخریم که از پیشگامان تولید دربهای با چارچوب مخفی بصورت مهندسی شده در داخل کشور هستیم.

<p>مفتخریم که از پیشگامان تولید دربهای با چارچوب مخفی بصورت مهندسی شده در داخل کشور هستیم.</p>

1395

اجرای سازه ها و نماهای چوبی ساختمان ، فصل جدیدی از  مثنوی چوب را برویمان باز کرد.!

<p>اجرای سازه ها و نماهای چوبی ساختمان ، فصل جدیدی از  مثنوی چوب را برویمان باز کرد.!</p>

1394

درمیانه تحولات  و رکود شدید بازار ایران  ، بوم مهر اُرس با تکیه بر دانش مهندسی ، هنر معماری و طراحی و به پشتوانه تیم  متخصص خود، واحد طراحی مبلمان و اکسسوری را به مجموعه کارهای خود افزود تا رویکرد ی همگام با تحولات سریع دوران معاصر و تاثیر مستقیم آن بر سبک زندگی در پیش بگیرد.

<p>درمیانه تحولات  و رکود شدید بازار ایران  ، بوم مهر اُرس با تکیه بر دانش مهندسی ، هنر معماری و طراحی و به پشتوانه تیم  متخصص خود، واحد طراحی مبلمان و اکسسوری را به مجموعه کارهای خود افزود تا رویکرد ی همگام با تحولات سریع دوران معاصر و تاثیر مستقیم آن بر سبک زندگی در پیش بگیرد.</p>

1393

گروه طراحی و ساخت  بوم مهر اورس  با تمرکز بر فعالیتهای طراحی و تولید دکوراسیونهای چوبی از درون گروه طراحی و معماری  نواتک  ایجاد وقدم به راهی نو گذاشت.

<p>گروه طراحی و ساخت  <strong>بوم مهر اورس</strong>  با تمرکز بر فعالیتهای طراحی و تولید دکوراسیونهای چوبی از درون گروه طراحی و معماری  <strong>نواتک</strong>  ایجاد وقدم به راهی نو گذاشت.</p>

1392

طراحی و اجرای پروژه کوچکی به سبک مینیمال ، سرآغاز مسیری بود بسیار نو و متفاوت که تعداد بسیار محدودی از کارفرمایان و حتی معماران بدان علاقه و توجه نشان میدادند.

<p>طراحی و اجرای پروژه کوچکی به سبک مینیمال ، سرآغاز مسیری بود بسیار نو و متفاوت که تعداد بسیار محدودی از کارفرمایان و حتی معماران بدان علاقه و توجه نشان میدادند.</p>

1391

استفاده از هنروزبان کلاسیک در میان تفکراتی که تمام تلاش خودرابرای ایجاد اثار مدرن متمرکز کرده بود یک تضاد بیادماندنی بود…

<p>استفاده از هنروزبان کلاسیک در میان تفکراتی که تمام تلاش خودرابرای ایجاد اثار مدرن متمرکز کرده بود یک تضاد بیادماندنی بود…</p>

1390

توجه هنری و مهندسی به جزییات در طراحی کم کم شکل قانون به خود گرفت…

<p>توجه هنری و مهندسی به جزییات در طراحی کم کم شکل قانون به خود گرفت…</p>

1389

تجهیزیک استودیوی اختصاصی چوب در منطقه صنعتی شرق تهران و بکارگیری استعدادهای جوان و باانگیزه ، و نیز پیوستن اعضایی جدید و موثر به تیم ، به مجموعه فرمی مدرن و متمرکزبخشید.

<p>تجهیزیک استودیوی اختصاصی چوب در منطقه صنعتی شرق تهران و بکارگیری استعدادهای جوان و باانگیزه ، و نیز پیوستن اعضایی جدید و موثر به تیم ، به مجموعه فرمی مدرن و متمرکزبخشید.</p>

1387

 

اشتیاق به هنر و صنعت در مقیاسهای واقعی تیم را برآن داشت تا دست به ساخت ابجکتهای جذاب مهندسی شده و هنرمندانه ای بزند که بسیار بیشتر از یک استند در سطح شهری ، زندگی روزانه ما به ان وابسته است.طراحی و ساخت از روی جذابترین ابجکت شرکت Poggenpohl آغاز ماجرایی است که تا امروز ادامه دارد.

<p> </p>
<p>اشتیاق به هنر و صنعت در مقیاسهای واقعی تیم را برآن داشت تا دست به ساخت ابجکتهای جذاب مهندسی شده و هنرمندانه ای بزند که بسیار بیشتر از یک استند در سطح شهری ، زندگی روزانه ما به ان وابسته است.طراحی و ساخت از روی جذابترین ابجکت شرکت Poggenpohl آغاز ماجرایی است که تا امروز ادامه دارد.</p>

1384

فعالیتهای حرفه ای اتلیه مدلسازی ، با ورود به دنیای مقیاس های واقعی تجارب جدیدی را برای تیم به ارمغان آورد که از ان جمله میتوان به استند پارک مادران تهران (1384) اشاره نمود.

<p>فعالیتهای حرفه ای اتلیه مدلسازی ، با ورود به دنیای مقیاس های واقعی تجارب جدیدی را برای تیم به ارمغان آورد که از ان جمله میتوان به استند پارک مادران تهران (1384) اشاره نمود.</p>

1380

یک گروه کوچک و متخصص مدلسازی( گروه طراحی و معماری نواتک ) در اوایل دهه هشتاد خورشیدی در شمال تهران فعالیتهای حرفه ای خود را با تکیه برهنر طراحی ،  دانش شناخت مواد و صنعت ساخت براساس روشهای مهندسی اغاز نمود و منتج به اثرات ماندگاری دراین زمینه شد ساختمان تجاری مونو ریل صادقیه تهران ، ماکت لنداسکیپ بوستان گفتگو ، مجتمع مسکونی نارنجستان شمال ، مجموعه سفارتخانه های ایران و دهها اثر ماندگار دیگر..

 

 

 

<p>یک گروه کوچک و متخصص مدلسازی( گروه طراحی و معماری نواتک ) در اوایل دهه هشتاد خورشیدی در شمال تهران فعالیتهای حرفه ای خود را با تکیه برهنر طراحی ،  دانش شناخت مواد و صنعت ساخت براساس روشهای مهندسی اغاز نمود و منتج به اثرات ماندگاری دراین زمینه شد ساختمان تجاری مونو ریل صادقیه تهران ، ماکت لنداسکیپ بوستان گفتگو ، مجتمع مسکونی نارنجستان شمال ، مجموعه سفارتخانه های ایران و دهها اثر ماندگار دیگر..</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>