بوم مهر ارس

اهواز 1387

کارفرما : اقای دکتر رنجبری

شرح پروژه : طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی