بوم مهر ارس

قیطریه۱۳۸۹

کارفرما : جناب اقای محبتاش

آرشیتکت : گروه معماری و ساخت تموز

شرح پروژه : طراحی و اجرای کابینت اشپزخانه و سرویسها