بوم مهر ارس

ماهشهر ۱۳۸۹

کارفرما : جناب اقای قنواتی

آرشیتکت : گروه معماری و ساخت تموز